dimitriecantemir.roU.C.D.C. - Facultatea de Drept - Cluj-Napoca

dimitriecantemir.ro Profile

dimitriecantemir.ro

Title:U.C.D.C. - Facultatea de Drept - Cluj-Napoca

Description:U.C.D.C. - Facultatea de Drept - Cluj-Napoca Untitled Document Home Prezentare Despre noi Oferta educa?ional? Licen?? Plan ?nv???mant IF (2012-2016) Plan ?nv???mant IF (2013-2017) Plan ?nv???mant IFR

Keywords:drept,cantemir,cluj

Discover dimitriecantemir.ro website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

dimitriecantemir.ro Information

Website / Domain: dimitriecantemir.ro
Website IP Address: 5.2.193.130
Domain DNS Server: ns.dimitriecantemir.ro

dimitriecantemir.ro Rank

Alexa Rank: 5219562
existsite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dimitriecantemir.ro Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,999
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue: $328
Yearly Revenue: $3,999
Daily Unique Visitors: 1,008
Monthly Unique Visitors: 30,240
Yearly Unique Visitors: 367,920

dimitriecantemir.ro Keywords accounting

Keyword Count Percentage
drept 14 1.65%
cantemir 4 0.75%
cluj 3 0.28%

dimitriecantemir.ro WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.25 (Unix) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.6.29
Date Sun, 25 Feb 2018 19:00:58 GMT

dimitriecantemir.ro Traffic Sources Chart

dimitriecantemir.ro Alexa Rank History Chart

dimitriecantemir.ro aleax

dimitriecantemir.ro Html To Plain Text

U.C.D.C. - Facultatea de Drept - Cluj-Napoca Untitled Document Home Prezentare Despre noi Oferta educa?ional? Licen?? Plan ?nv???mant IF (2012-2016) Plan ?nv???mant IF (2013-2017) Plan ?nv???mant IFR (2013-2017) Masterat Plan ?nv???mant SPC (2012-2014) Plan ?nv???mant SPC (2013-2015) Plan ?nv???mant DA (2012-2014) Plan ?nv???mant DA (2013-2015) Conducerea facult??ii Departamente Drept public Drept privat Misiune Evenimente Regulamente Alumni Interviu cu Decanul facult??ii (realizat ?n anul universitar 2011-2012) Prezentarea spa?iilor de inv???mant Admitere Studii licen?? Studii masterat Anun?uri Decizii Diverse Activitate ?tiin?ific? Conferin?e interna?ionale ?i sesiuni cadre didactice 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Sesiuni na?ionale studen?i ?i masteranzi 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 Centrul de Cercet?ri Mircea Mure?an Programe de studiu Inv???mant licen??-studii cu frecven?? Inv???mant licen??-studii f?r? frecven?? Master - ?tiin?e penale ?i criminalistic? Master - Dreptul afacerilor Master -Dreptul na?ional ?i european al afacerilor Conturi Studenti Cadre didactice Schimbare parola Biblioteca Biblioteca virtuala Biblioteca facult??ii-catalog c?r?i Contact Fondarea ?i evolu?ia Universit??ii Cre?tine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai gr?itoare ale eficien?ei ini?iativei particulare, chiar ?ntr-un domeniu conservator cum este cel al ?nv???mantului universitar. Despre Facultatea de Drept Cluj-Napoca Facultatea asigur? studen?ilor desf??urarea unui proces de ?nv???mant de ?nalt? calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe dou? niveluri succesive: - Nivelul I: cursuri de LICEN?? acreditate, cu o durat? de patru ani, ?nv???mant cu frecven?? ?i ?nv???mant cu frecven?? redus? la specializarea Drept. - Nivelul II: studii MASTERALE acreditate, cu o durat? de trei semestre, ?n programele Dreptul afacerilor ?i ?tiin?e penale ?i criminalistic?, precum ?i Dreptul na?ional ?i european al afacerilor cu o durat? de 2 semestre. Oportunit??i ?n carier? Diplomele noastre de licen?? ?i masterat sunt echivalente cu cele ale oric?rei institu?ii de ?nv???mant publice sau private, romane?ti ?i europene. Planurile de ?nv???mant ?nsumeaz? discipline juridice fundamentale, de specialitate ?i complementare care s? contureze o personalitate complet? ?i complex? ?n concordan?? cu cerin?ele sistemului juridic romanesc ?i european. Dup? finalizarea studiilor ?n cadrul facult??ii noastre ?i ob?inerea diplomei de licen?? ?n domeniul de studii Drept v? pute?i realiza ?n urm?toarele func?ii, posturi, ocupa?ii: magistra?i (judec?tori ?i procurori) dup? absolvirea INM; executori judec?tore?ti; auxiliari ?n magistratur? (asisten?i judiciari, grefieri, secretari la instan?e judec?tore?ti ?i parchete); avoca?i ?i secretari ai acestora ?n cadrul societ??ilor civile de avoca?i sau al cabinetelor individuale de avoca?i; notari publici ?i secretari ai acestora; consilieri juridici la societ??i comerciale, companii na?ionale, regii autonome; func?ionari publici ?n administra?ia public? central? ?i local?, ?n general; registratori de proprietate ?i conduc?tori carte funciar?, orice activitate din cadrul autorit??ilor publice care presupune o preg?tire juridic? sau studii superioare; diploma?i, jurnali?ti, exper?i pe lang? institu?ii guvernamentale sau organiza?ii nonguvernamentale; orice alt loc de munca ce necesit? preg?tire juridic?. Universitatea Cre?tin? ?Dimitrie Cantemir”, acreditat? prin Legea nr. 238/2002 este evaluat? institu?ional de c?tre ARACIS cu GRAD DE ?NCREDERE RIDICAT, cel mai ?nalt calificativ care poate fi acordat unei universit??i ?n Romania. Programarea sesiunii de restan?e sem.I IF ?i IFR Programarea sesiunii de restan?e masterat Orar sem.II IF Orar sem.II IFR Orar masterat Dreptul na?ional ?i european al afacerilor Orar masterat ?tiin?e penale ?i criminalistic? Quick link Taxe an univ.2016/2017 Anun?uri Studii cu licen?? IF Studii cu licen?? IFR Masterat ?tiin?e penale ?i criminalistic? Masterat dreptul afacerilor Masterat Dreptul na?ional ?i european al afacerilor Conferin?a Interna?ional? 2017 Asocia?ia absolven?ilor Alumni Drept Cantemir Cluj Erasmus Ghidul studentului Conturi studen?i Proiect "Doing Business in Romania" Vizita?i-ne pe Facebook Universitatea Cre?tin? "Dimitrie Cantemir" Bucure?ti Untitled Document

dimitriecantemir.ro Similar Website

Domain WebSite Title
cantemircluj.ro Facultatea de ?tiin?e Economice Cluj-Napoca
goldenparty.ro Petreceri Copii Cluj Napoca - Aniversari Zile de Nastere Copii Cluj - Organizari Evenimente Copii C...
centruldevoluntariat.ro Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
inovagyn.ro Cabinet de Obstetrica - Ginecologie in Cluj Napoca
medestet.ro Clinica de Chirurgie Estetica - Medestet Cluj-Napoca
uthaisak.com P A D @ C T O T C l u b
jakobud.com C:\> j a k o b u d . c o m
giaitri.pro Soi c?u mi?n b?c | Soi c?u d? ?oán l? ?? xsmb chính xác
avisdedeces.ca avis de d?c?s
pvoilhanoi.com.vn C?ng ty C? ph?n X?ng d?u D?u khí Hà N?i
dhgpharma.com.vn C?ng ty C? ph?n D??c H?u Giang - DHG PHARMA
dec.it D&C
noaprincess.ro Rochii de Mireasa Cluj Napoca - Salon Rochii Mireasa Cluj - Inchiriere Rochie Mireasa Cluj
bbrentacar.ro Rent a Car Cluj Napoca – Inchirieri Auto Cluj – Masini de Inchiriat Cluj Aeroport
pvsb.com.vn C?NG TY C? PH?N ??U T? D?U KHI SAO MAI - B?N ?ìNH
megumi.com.vn D?u g?i th?o d??c kích thích m?c tóc Megumi
soicau368.com soi c?u x? s? -soi cau - soi c?u - soi c?u l?- soi c?u ??c bi?t - soi cau de
shopyeu247.com Bán Thu?c Kích D?c N? C?c M?nh Hi?u Qu? 100% An Toàn LH: 0909090071